Thông báo Về việc triển khai học bổng do Đại học Đà Nẵng tài trợ năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc triển khai học bổng do Đại học Đà Nẵng tài trợ năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 4020/KH-ĐHĐN ngày 17/10/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về Kế hoạch tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa và Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên đáp ứng 2 tiêu chí sau đây:

- Có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi);

- Chưa nhận được học bổng/nguồn hỗ trợ ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023 (tính đến thời điểm xét chọn hồ sơ học bổng này).

2.   Số lượng và trị giá học bổng

            - Số lượng: 03 (Ba) suất

   - Trị giá học bổng: 5.000.000 (năm triệu đồng)

3.   Hồ sơ tham gia xét chọn

   - Đơn đề nghị xét cấp học bổng (mẫu đơn Sinh viên đến Phòng CTSV để nhận);

   - Minh chứng hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình

   - Bản sao các chứng nhận về thành tích nghiên cứu khoa học, giải sáng tạo khoa học kỹ thuật; thành tích học tập, hoạt động khác (nếu có).

4.    Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian:  Từ ngày ra Thông báo đến trước ngày 24/10/2022 (thứ Hai)

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.
Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính hoặc gửi về email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.

Trân trọng./.