Thông báo Về việc nộp hồ sơ học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022

 

Thực hiện Công văn số 4150/ĐHĐN-HSSV ngày 26/10/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022 của Quỹ hỗ trợ Tài Năng trẻ Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên năm thứ nhất, Thủ khoa đầu vào hoặc có thứ hạng cao trong Kỳ tuyển sinh năm 2022.

2.   Số lượng và trị giá học bổng

       Số lượng: 01 (một) suất;

       Trị giá học bổng: dự kiến 10.000.000 (mười triệu đồng) và hiện vật có giá trị khác.

3.   Hồ sơ học bổng

Mỗi sinh viên tham gia xét chọn học bổng nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

       Giấy báo trúng tuyển (bản photo);

       Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản sao công chứng);

       Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số (nếu có, bản sao công chứng) hoặc giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn của cấp xã/phường trở lên;

       Chứng nhận đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh/thành phố/quốc gia/quốc tế (nếu có);

       Mỗi sinh viên viết một bức thư tay nói về hoàn cảnh gia đình, nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, đồng thời thể hiện được ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân trong tương lai.

*Lưu ý: Bức thư là yếu tổ quan trọng bắt buộc để Ban Tổ chức chương trình xem xét hồ sơ.

4.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

       Thời gian:  Hạn cuối ngày 08/11/2022 (thứ Ba)

       Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên - Phòng A105, Khu V.

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.
Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính hoặc gửi về email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.