Thông báo về việc gia hạn nộp tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023


Thông báo về việc gia hạn nộp tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023

Nhà trường thông báo về việc gia hạn nộp tiềnBảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023 đối với tất cả sinh viên đang theo học tại Trường như sau:

1.Đối tượng đóng BHYT năm 2023

Tất cả sinh viên các khóa từ khóa 2018 đến khóa 2022 hiện đang theo học hệ chính quy tại Trường.

2. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022.

3. Số tiền: 563.220 đồng

4. Phương thức thu tiền: Nộp từ tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức:

Nộp từ tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của ngân hàng):

+ Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill payment).

+ Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng.

+ Hình thức 3: Nộp qua kênh E – Mobile Banking.

+ Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking.

Nội dung chuyển khoản ghi: Mã sinh viên - Lớp - Họ và tên - BHYT2023,(Ví dụ: 22CE123 - 21CE - Nguyen Van A - BHYT2023)

5. Thông tin tài khoản Nhà trường:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

+ Tài khoản số: 2015201003628.

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng.

6. Lưu ý:

+ Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT

Sinh viên đã có BHYT thuộc diện con hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (CN), xã đặc biệt khó khăn (DK), người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (XD), thân nhân Công an(TA), thân nhân Quân đội (TQ), hộ gia đình (GD), Khuyết tật (BT), dân tộc (DT)… nộp bản phô tô ảnh thẻ BHYT về Phòng Công tác sinh viên tại phòng A105 - Khu V trước ngày 30/11/2022.