Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng vượt khó hiếu học năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ học bổng vượt khó hiếu học năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 4020/KH-ĐHĐN ngày 17/10/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa và Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

       Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 có hộ khẩu thường trú tại Đại học Đà Nẵng

       Gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Đạt kết quả học loại Khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại tốt trở lên

2.   Số lượng và trị giá học bổng

       Số lượng: 01 (một) suất;

       Trị giá học bổng: 5.000.000 (năm triệu đồng).

3.   Hồ sơ học bổng

Mỗi sinh viên tham gia xét chọn học bổng nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

       Hộ khẩu (bản sao công chứng) hoặc giấy xác nhận nơi cư trú có xác nhận địa phương;

       Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn của cấp xã/phường trở lên;

       Các minh chứng đạt thành tích và tham gia các hoạt động (nếu có);

4.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

       Thời gian:  Hạn cuối ngày 09/11/2022 (thứ Tư)

       Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên - Phòng A105, Khu V.

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.
Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính hoặc gửi về email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.