Danh sách SV bị buộc thôi học, cảnh báo học tập (HK2 21-22_Đợt 2)


Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của sinh viên khóa 2020 (IT, CE) và khóa 2021, cụ thể như các danh sách kèm theo

1. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập lần 1: tại đây

2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập lần 2: tại đây

3. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập lần 3: tại đây

4. Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do bị xử lý kết quả học tập HK2 21-22: tại đây

5. Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đăng ký khối lượng học tập tại HK1 22-23: tại đây

 

Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi (nếu có) về phòng Đào tạo trước ngày 21/11/2022:

1. Email: daotao@vku.udn.vn (tiêu đề email: MaSV_Phản hồi cảnh báo học tập_HK2 21-22)

2. Điện thoại: 02363 667 113 hoặc trực tiếp lên phòng Đào tạo (Phòng V.A103)

Trân trọng./.