Danh sách SV bị buộc thôi học, cảnh báo học tập (HK2 20-21_Đợt bổ sung SV hoãn thi)


Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 của sinh viên hoãn thi tại cùng học kỳ, cụ thể như các danh sách kèm theo

1. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập lần 1: tại đây

2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập lần 2: tại đây

3. Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do bị xử lý kết quả học tập HK2 21-22: tại đây

 

Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi (nếu có) về phòng Đào tạo trước ngày 21/11/2022:

1. Email: daotao@vku.udn.vn (tiêu đề email: MaSV_Phản hồi cảnh báo học tập_HK2 21-22)

2. Điện thoại: 02363 667 113 hoặc trực tiếp lên phòng Đào tạo (Phòng V.A103)

Trân trọng./.