Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2022

Học kỳ I, năm học 2022 - 2023

 

Để thực hiện xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2022, Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đính kèm thực hiện bổ sung hồ sơ để Nhà trường làm căn cứ xét, nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung minh chứng giải thưởng đã đạt trong thời gian học THPT (bản photo)

Điểm cộng khuyến khích được áp dụng như sau:

 

2. Bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT (bản photo)

3. Hạn nộp hồ sơ minh chứng: Trước 15h00 ngày 22/11/2022.

          Phòng Công tác sinh viên thông báo để sinh viên được biết và thực hiện nộp hồ sơ đúng thời gian quy định; trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đầy đủ Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

          Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm phối hợp triển khai cho sinh viên. Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: cô Nguyễn Thị Nga (ĐT: 0236.3667129 - liên lạc trong giờ hành chính).

 File đính kèm