Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022


Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022 sinh viên xem tại File đính kèm

Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 25/11/2022

Phòng: K.A111

Phòng Đào tạo./.