Thông báo Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhận học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhận học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2022

 

Thực hiện Công văn số 4527/ĐHĐN-HTQT ngày 23/11/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc điều động sinh viên tham gia buổi giới thiệu học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về đăng ký tham gia tuyển chọn nhận học bổng, nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chí tuyển chọn

- Là sinh viên đang theo học các lớp Tiếng Nhật miễn phí do Đại học Đà Nẵng
tổ chức;

- Có nguyện vọng theo học cao học tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp;

- Các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt kết quả học tập tốt.

2.  Số lượng ứng viên

- Số lượng: 05 sinh viên (ứng viên);

3.  Học bổng

- Số suất: Dự kiến trao 08 suất (bao gồm tất cả các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng).

- Thời gian trao học bổng: 01/2022 (dự kiến)

          Để được xét chọn nhận học bổng sinh viên phải tham gia ứng tuyển và được Nhà trường tuyển chọn, giới thiệu tham gia Chương trình định hướng học bổng và gặp gỡ các ứng viên nhận học bổng tổ chức.

4.  Thông tin đăng ký

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022

- Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia tuyển chọn tại link: https://forms.gle/UximsibwgK1c2s5c9.

5.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Sau khi đăng ký tham dự sinh viên nộp bổ sung hồ sơ giấy gồm các loại giấy tờ như sau:

+ Các giấy tờ, minh chứng đang theo học các lớp Tiếng Nhật miễn phí do Đại học Đà Nẵng tổ chức (nếu có);

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nếu có).

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 01/12/2022.

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, đăng ký và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét. Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện. Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129; email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.