Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp


Phòng Đào tạo thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng, như sau:

1.      Địa điểm: Phòng Đào tạo - Khu V (P. A113), số điện thoại: 02363 667 113

2.      Thời gian và đối tượng: Từ ngày 05/12/2022 - 09/12/2022

+ Buổi sáng: 08h00 - 11h00

+ Buổi chiều: 14h00 - 16h30

Danh sách sinh viên chưa nhận bằng theo các đợt tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021: 72 sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2021: 27 sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022: 58 sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022: 49 sinh viên

3.      Lưu ý:

+ Sinh viên mang theo CMND/CCCD hoặc Thẻ sinh viên.

+ Trường hợp nhờ người khác đi nhận hộ, sinh viên phải làm Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, có xác nhận của UBND cấp phường/xã hoặc phòng công chứng, người đi nhận hộ phải mang theo CMND/CCCD của mình.

+ Sinh viên (các đợt tốt nghiệp năm 2021) chưa nộp ảnh 3x4 sẽ không được nhận bằng trong đợt này, sinh viên cần bổ sung ảnh ngay để được nhận bằng tốt nghiệp trong đợt phát tiếp theo.

Vậy phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên thực hiện.