[THÔNG BÁO] Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2021 trình độ Đại học


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, phòng Đào tạo thông báo tới các khoa chuyên môn, sinh viên khóa 2021 kế hoạch tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

1.   Lịch đăng ký

1.1   Lịch đăng ký: 10/12/2022

TT

Ngành/chuyên ngành

Thời gian

đăng ký

Ghi chú

1

IoT- Robotics (21IR)

Mạng và an toàn thông tin (21NS)

Truyền thông đa phương tiện (21MC)

Thiết Kế mỹ thuật số (21DA)

KHDL và Trí tuệ nhân tạo (21AD)

09h00-10h00

 

2

Công nghệ kỹ thuật máy tính

10h30-11h30

 

3

Thương mại điện tử (21EC)

Digital marketing (21DM)

Logistic & Chuỗi cung ứng số (21EL)

QT dịch vụ du lịch và lữ hành số (21ET)

13h30 – 14h30

 

4

Kỹ thuật phần mềm

15h00-16h00

 

5

KSTC Công nghệ thông tin (21GIT)

CNTC Quản trị kinh doanh (21GBA)

Kỹ thuật phần mềm (tiếng Nhật) (21JIT)

16h30-17h30

SV chỉ thực hiện đăng ký GDTC 4 và tiếng anh 3

6

Sinh viên liên thông

 

Gửi đơn đăng ký theo mẫu về phòng đào tạo để được hỗ trợ

1.2   Hiệu chỉnh đăng ký: từ 13/12/22 đến 15/12/22

1.3   Địa chỉ đăng ký: Sinh viên xem tại mục Đăng ký tín chỉ à Phân luồng đăng ký trong hệ thống của sinh viên.

2.   Một số lưu ý trong quá trình thực hiện đăng ký

- Sinh viên cần xem kỹ danh mục học phần triển khai cho HK2 năm học 2022 - 2023 trước khi thực hiện đăng ký (Xem tại đây)

- Học phần Giáo dục thể chất là có phân biệt nam/nữ do đó sinh viên cần đọc kỹ khi thực hiện đăng ký và chỉ chọn 1 trong số các nội dung (bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông) để đăng ký tham gia học.

- Sau thời gian đăng ký quy định trên, trường hợp sinh viên có nhu cầu hỗ trợ về việc đăng ký tín chỉ, sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi cố vấn học tập xác nhận và nộp về phòng Đào tạo từ ngày 13/12/22 đến hết ngày 22/12/22 để được hỗ trợ.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường theo đúng thời gian quy định của phòng Kế hoạch – Tài chính mới hoàn thành quy trình đăng ký tín chỉ.

3.   Xác nhận kết quả đăng ký

Cố vấn học tập (GVCN) tiến hành xác nhận khối lượng học tập trên hệ thống đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/ (Mục GVCN/Duyệt khối lượng học tập) và xuất Bảng tổng hợp kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ gửi về Giáo vụ khoa để tổng hợp gửi phòng Đào tạo chậm nhất ngày 09/01/2023.

Kính đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp nội dung của thông báo này.

 

Trân trọng./.