[THÔNG BÁO] Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2019,2020,2022 trình độ Đại học


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, phòng Đào tạo thông báo tới các khoa chuyên môn, sinh viên khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2022 kế hoạch tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

1.   1. Lịch đăng ký

1.1   1.1. Lịch đăng ký: từ ngày 05/01/2023 đến 07/01/2023

-         - Khóa 2020: từ 18h00 ngày 05/01/2023 đến 24h00 ngày 05/01/2023.

-         - Khóa 2019: từ 18h00 ngày 06/01/2023 đến 24h00 ngày 06/01/2023.

-         - Khóa 2022: từ 9h00 ngày 07/01/2023 đến 24h00 ngày 07/01/2023, cụ thể:

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Lớp

Thời gian đăng ký

Theo nhóm

Toàn trường

1

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Quản trị dự án công nghệ thông tin

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

Marketing kỹ thuật số

22CE,22CEB

22IM

22ET

22DM

09h00-12h00

18h00 - 24h00

2

Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số

Quản trị tài chính số

Quản trị kinh doanh

22EL

22EF

22BA

09h00-12h00

3

Công nghệ thông tin (kỹ sư)

Thiết kế Mỹ thuật số

Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp)

22IT

22DA

22ITe

14h00 – 17h00

4

Công nghệ thông tin (cử nhân)

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Mạng và An toàn thông tin

22ITB

22AD

22NS

14h00 – 17h00

5

Công nghệ thông tin (Chương trình toàn cầu)

Quản trị kinh doanh (Chương trình toàn cầu)

22GIT1, 22GIT2

22GBA

Học theo lịch trường đã đăng ký

18h00 – 24h00

1.2   1.2. Hiệu chỉnh đăng ký: từ 08/01/2023 đến 10/01/2023

1.3   1.3. Địa chỉ đăng ký: Sinh viên xem tại mục Đăng ký tín chỉ à Phân luồng đăng ký trong hệ thống của sinh viên.

2.   2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện đăng ký

- Sinh viên cần xem kỹ danh mục học phần triển khai cho HKII năm học 2022 - 2023 trước khi thực hiện đăng ký (Xem tại đây).

- Học phần Chuyên đề 2 (khóa 20) là có phân biệt nội dung học cho từng chuyên ngành cụ thể, sinh viên phải đăng ký đúng theo chuyên ngành của sinh viên. Trong trường hợp sinh viên đăng ký sai, phòng Đào tạo sẽ hủy kết quả đăng ký đối với học phần này.

- Học phần Giáo dục thể chất 2 (khóa 22) là có phân biệt nội dung học, sinh viên cần đọc kỹ khi thực hiện đăng ký và chỉ chọn 1 nội dung học tập phù hợp.

- Sau thời gian đăng ký quy định trên, trường hợp sinh viên có nhu cầu hỗ trợ về việc đăng ký tín chỉ, sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi cố vấn học tập xác nhận và nộp về phòng Đào tạo từ ngày 11/01/23 đến hết ngày 13/01/23 để được hỗ trợ.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường theo đúng thời gian quy định của phòng Kế hoạch – Tài chính mới hoàn thành quy trình đăng ký tín chỉ.

3.   3. Xác nhận kết quả đăng ký

Cố vấn học tập (GVCN) tiến hành xác nhận khối lượng học tập trên hệ thống đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/ (Mục GVCN/Duyệt khối lượng học tập) và xuất Bảng tổng hợp kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ gửi về Giáo vụ khoa để tổng hợp gửi phòng Đào tạo chậm nhất ngày 20/02/2023 đối với khóa 19, khóa 20, ngày 20/03/2023 đối với khóa 22.

 

Trân trọng./.