Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2018


Phòng Đào tạo Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2018 trong File đính kèm.

Thời gian bảo vệ: Ngày 14/01/2023

Phòng Đào tạo./.