[Khoa Khoa học máy tính] Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn bài tập lớn Nhập môn ngành và kỹ năng mềm


Khoa KHMT thân gửi các bạn SV danh sách phân công GVHD Bài tập lớn Học phần Nhập môn ngành và kỹ năng mềm ở link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LENuGWV_UtlAXd2rZOMMbtOtrmesDwWv/edit#gid=1342041077

- Thời gian thực hiện: từ 01/02/2023 - 01/03/2023

- Yêu cầu: SV Tổng hợp tất cả các kỹ năng và kiến thức đã được tiếp cận ở trên để đưa ra ý tưởng cho một dự án thực tế.

                  Dự án thực tế là một ý tưởng mang tính sáng tạo về sản phẩm công nghệ thông tin hoặc một dự án khởi nghiệp về công nghệ được thực hiện bởi nhóm tối đa 5 sinh viên.

- Sản phẩm cần có:

       + Báo cáo viết bằng MS. Word hoặc Latex

       + Poster hoặc standee mô tả dự án

       + Trang web thông tin về dự án

       + Video ngắn giới thiệu dự án

       + Slides trình bày dự án (tiếng Anh)