Lịch thi kết thúc học phần Lớp Lập trình mạng (1)_Khóa 20_Học kỳ 1 năm học 2022-2023


Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên Lớp Lập trình mạng (1)_Giảng dạy tiếng anh của PGS.TS Huỳnh Công Pháp giảng dạy về việc Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I Năm học 2022-2023 vào lúc 13h00 thứ 6 tuần này ngày 10/02/2023 tại Phòng V.A207. Sinh viên nào trùng lịch học ở học kỳ II vào chiều thứ 6 này thì sẽ đến thi sau trong cùng buổi thi này. 

Xem chi tiết Lịch thi tại:
 
Thân!