Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022


Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

Tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho 21 sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 theo danh sách đính kèm.