Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022


Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 03 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa và 10 sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022.