Quyết định về việc hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022


Quyết định về việc hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022

Hỗ trợ cho 17 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh năm 2022 vào trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.