Thông báo về việc thực hiện kê khai bổ sung lý lịch sinh viên Khóa 2018, 2019, 2020,2021


THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên đối với Khóa tuyển sinh năm 2022

 

Nhằm cập nhật thông tin thuận tiện trong quản lý hồ sơ và các thủ tục hành chính cho sinh viên được nhanh chóng và chính xác, Phòng Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên Khóa 2018, 2019, 2020, 2021 cập nhật lý lịch sinh viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên trình độ Đại học Khóa 2018, 2019, 2020, 2021 hiện đang học tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn.

2. Thời gian thực hiện: 

- Cập nhật trên hệ thống: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2022.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với toàn thể sinh viên đang học tại Trường. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật và thực hiện đúng thời gian và các nội dung yêu cầu theo Thông báo này.

Đề nghị các Khoa chỉ đạo các Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên và đôn đốc thực hiện.

Trong quá trình cập nhật, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn (email: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 0236.3667129 - liên lạc trong giờ hành chính, chuyên viên: Cô Thùy Linh hoặc fanpage: facebook.com/ctsv.vku.udn.vn).