Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Takamoto Việt Nam


1. Điều kiện tham gia:

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp năm 2023 (Ưu tiên sv nữ thuộc ngành )

- Công nghệ thông tin - (Sinh viên biết về lập trình giao diện web là một lợi thế).

- Điện tử - Viễn thông.

2. Đăng ký danh sách:

- Thời hạn đăng ký: từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 24/02/2023

- Địa chỉ đăng ký: thaihung818@gmail.com

3. Link thông báo tuyển dung : https://cdn.vku-udn.edu.vn/uploads/2023/02/16/1676531736_Take%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ngnv.pdf