Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2018 - Đợt 2


Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2018 - Đợt 2 trong File đính kèm

Thời gian bảo vệ: Ngày 25/02/2023

Phòng Đào tạo./.