Thông báo danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm 2023


DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2023

Danh sách sinh viên đã tham gia BHYT năm 2023 tại Trường (xem danh sách tại đây)

Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2023 (Xem danh sách tại đây)

Nhà trường yêu cầu sinh viên tiếp tục đăng ký, nộp tiền tham gia mua BHYT qua tài khoản nhà Trường, cụ thể:

Số tiền: 469.350 đồng

Số tài khoản: 2015.201.003.628

Chủ tài khoản: TRUONG DAI HOC CNTT VA TRUYEN THONG VIET HAN

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, (Agribank) - Chi nhánh Tân chính - Nam Đà Nẵng

Nội dung chuyển khoản: Mã sinh viên - họ và tên - BHYT2023

Hạn nộp: 28/2/2023.

Hạn thẻ: 10 tháng (từ 01/03/2023 - 31/12/2023)

Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên được Nhà nước cấp thẻ BHYT hoặc đã có thẻ đối tượng khác của năm 2023, yêu cầu sinh viên kê khai vào link sau: https://tinyurl.com/2jr25twg

Nhà trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên để giải quyết.