Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI năm học 2022-2023


THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI năm học 2022-2023

 

Thực hiện Công văn số 651/ĐHĐN-HTQT ngày 22/02/2023 của Đại học Đà Nẵng về việc lập danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng Keidanren & JCCI, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Keidanren & JCCI, nội dung cụ thể như sau:

1.   Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên tham gia xét chọn đảm bảo tất cả các tiêu chí sau:

-  Có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt;

-  Hiện đang không nhận học bổng/hỗ trợ tài chính nào;

-  Ưu tiên sinh viên biết tiếng Nhật, có nguyện vọng làm việc cho các công ty Nhật Bản.

2.   Số lượng và trị giá học bổng

-  Số lượng: 02 suất

-  Trị giá: 7.000.000 VNĐ/suất

3.   Hồ sơ học bổng

- Đơn xin xét cấp học bổng (theo mẫu tại địa chỉ: https://bom.so/CVO1jK)

hoặc tải tại đây

- Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn: bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo; giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương.

- Minh chứng về việc tham gia học tiếng Nhật (nếu có);

- Các giấy chứng nhận đạt thành tích (nếu có).

4.   Thời gian và cách thức nộp hồ sơ

-  Thời gian: Trước ngày 26/02/2023.

-   Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Khu V phòng A105)

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết thực hiện theo đúng thời gian quy định và nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét. Đề nghị các Khoa, đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@vku.udn.vn; ĐT: 02363667129), chuyên viên: Cô Dung.