[TB] Rà soát kết quả xét tốt nghiệp của sinh viên (Đợt 1 - 2023)


Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng thực hiện rà soát kết quả xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học:

  + Tốt nghiệp đúng hạn: Ngành CNTT và CNKTMT (khóa 2018)

  + Tốt nghiệp trễ hạn: Các ngành của khóa 2017 và ngành QTKD khóa 2018

- Trình độ cao đẳng: Khóa cũ đã có đơn xét tốt nghiệp

2. Rà soát kết quả xét tốt nghiệp:

- Sinh viên rà soát kết quả học tập (bao gồm tín chỉ tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy);

- Các chứng chỉ điều kiện: Năng lực ngoại ngữ đầu ra (đối với sinh viên trình độ đại học) hoặc tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính); Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Thời gian phản hồi: Trước ngày 06/4/2023 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

3. Xác nhận các thông tin in trên văn bằng, phụ lục văn bằng:

- Kiểm tra các thông tin cá nhân của sinh viên gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch;

- Phiếu điều chỉnh thông tin (nếu có);

Thời gian phản hồi: Trước ngày 06/4/2023 (trực tiếp hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên thực hiện rà soát kết quả xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin in trên văn bằng, phụ lục văn bằng đúng thời hạn nêu trên.

Trân trọng./.

DANH SÁCH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Tại đây)

DANH SÁCH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Đang cập nhật)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN (Tại đây)