Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023


????????????THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2023 ????????????
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin - Thông báo tuyển dụng nhân lực về kỹ thuật an toàn thông tin năm 2023 như sau:
???? - 08 Vị trí Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
???? - 05 Vị trí Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin. Làm việc tại Hà Nội.
???? -10 Vị trí Phát triển nền tảng/ứng dụng. Làm việc tại Hà Nội.
???? - 05 Vị trí Chống thư rác. Làm việc tại Hà Nội.
???? - 05 Vị trí Giám sát an toàn thông tin. Làm việc tại Hà Nội.
???? - 08 Vị trí Ứng cứu sự cố. Làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
???? - 02 Vị trí Săn lùng các mối đe dọa (Threat Hunting). Làm việc tại Hà Nội.
02 Vị trí Tổ chức, điều phối triển khai hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Làm việc tại Hà Nội.
???????????? Thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm: https://bom.so/pmowoh