Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kumho Asiana năm học 2022-2023


Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kumho Asiana, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên tham gia xét chọn học bổng thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

- Sinh viên thuộc khóa tuyển sinh năm 2021;

- Có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương);

- Có kết quả học tập (học kỳ 1) năm học 2022-2023 đạt từ 7,0 điểm

 trở lên (thang điểm 10) hoặc 2.8 điểm trở lên (thang điểm 4).

- Hiện chưa được xét nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2022 - 2023 (trừ các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

2.  Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 01 Suất

- Trị giá học bổng: 2.100.000 đồng/suất/học kỳ

3.  Hồ sơ tham gia xét chọn

- Bản viết tay đơn xin tài trợ học bổng (Mẫu 01); Lý lịch sinh viên có ảnh (Mẫu 02);

- Bản sao giấy báo nhập học;

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (khổ A4 không cắt rời);

- Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (do địa phương cấp);- Bản sao minh chứng khác về hoàn cảnh, thành tích của sinh viên (nếu có);

4.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 24/04/2023 (thứ Hai).

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129; Email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.