[Khoa KHMT] Thông báo đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp


 

Khoa KHMT thông báo Đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp (môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo), cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 11/05/2023 (sáng/chiều).

Sinh viên vào link sau để đăng kí suất tham gia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6owV8vXvolafrP08Z-FYJv0tTmU4CUBH7b09qoiwAoigCg/viewform?usp=sf_link

Thời gian hoàn thành đăng kí: 23h00 ngày 07/05/2023.

- Địa điểm: Hội trường FPT Complex, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Đối tượng: sinh viên khóa 2021 khoa Khoa học máy tính (trừ sinh viên các lớp MC và DA)

- Yêu cầu: Sinh viên mặc đồng phục VKU