Lịch bảo vệ Đồ án cơ sở 3 - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 - Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử