[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 3, Đồ án cơ sở 3 (tăng cường)


Khoa KHMT thông báo Lịch thi học phần Đồ án cơ sở 3, Đồ án cơ sở 3 (tăng cường), cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 19/05/2023 (sáng + chiều)

- Sinh viên vào hệ thống đào tạo bằng tài khoản cá nhân để xem danh sách thi, phòng thi, giờ thi (danh sách thi Khoa sẽ cập nhật sau)

- Điểm sẽ được công bố cho sinh viên ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc về điểm sinh viên cần trao đổi trực tiếp với hội đồng thi.