[Thông báo] Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 1 2023 (SV đã đăng ký)


Phòng Đào tạo thông báo sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đã đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhận giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo (V.A103)

Thời gian nhận: Từ 8 giờ, ngày 10/5/2023

Danh sách cấp xem tại đây./.