[KTMTĐT] Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án chuyên ngành 1, 2 và Đồ án cải thiện - HK 2-2022-2023


Khoa KTMT&ĐT thông báo lịch thi Đồ án chuyên ngành 1, 2 và Đồ án cải thiện:

- Đồ án chuyên ngành 2 CE: 13h30 ngày 30/5/2023

- Đồ án chuyên ngành 1 CE: 13h30 ngày 30/5/2023

- Đồ án cải thiện: 13h30 ngày 30/5/2023

- Đồ án chuyên ngành 1 IT: 13h30 ngày 02/6/2023

Danh sách hội đồng thi và phòng thi sẽ được cập nhật trên hệ thống.

 

Xem chi tiết tại link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125om1G9hzlklTvY-EB_9bOjSZD3gBTZN/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true