[Thông báo] Danh sách sinh viên đăng ký học GDQP-AN hè NH 2022-2023 (K2022)


Sau khi tổng hợp đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung và kết quả nộp lệ phí từ phòng KH-TC,

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đã đăng ký học GDQP-AN hè năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: 17/7/2023 - 13/8/2023 (lịch học cụ thể sẽ do Khoa GDQP-AN thông báo qua Zalo và Email)

2. Các trường hợp được miễn phần thực hành, gồm:

- Sinh viên là người khuyết tật;

- Sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định Luật NVQS;

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Nếu sinh viên thuộc 1 trong các trường hợp trên, khi tham gia học thì sinh viên liên hệ với Tổ Đào tạo của Khoa GDQP-AN để thực hiện các thủ tục miễn giảm theo quy định.

3. Quân tư trang khi tham gia học GDQP-AN (theo thông báo của Khoa GDQP-AN)

4. Các sinh viên có tên trong danh sách mà chưa nộp lệ phí (cột ghi chú trong danh sách) có thể chuyển khoản bổ sung đến hết ngày 27/5 theo thông báo tại link https://daotao.vku.udn.vn/thong-bao/thong-bao-14528.html

5. Danh sách tại đây

Trân trọng./.