[Thông báo] Chốt danh sách sinh viên học GDQP-AN hè NH 2022-2023 (K2022)


Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên (chính thức) học GDQP-AN hè năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách được cử đi học: 1.422 sinh viên (danh sách tại đây)

2. Thời gian, địa điểm tham gia học GDQP-AN:

- Địa điểm: Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Đà Nẵng,

- Thời gian: 04 tuần (từ ngày 16/7/2023 - 13/8/2023) - chi tiết tại đây

 - Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Email: gdqpan@des.udn.vn. Điện thoại: (84)2363 950 779.

- Danh sách phân lớp học GDQP-AN: Đang cập nhật

3. Danh sách đã đăng ký nhưng không được cử đi học do không hoàn thành lệ phí: 97 sinh viên (danh sách tại đây)

Trân trọng./.