Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2022-2023


Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2022-2023 cụ thể trong File đính kèm.

 

1. Thời gian: 7h30 ngày 16/06/2023

2. Địa điểm: Phòng V.A303, Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn.

 

Phòng Đào tạo.