[Thông báo] Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (10/7-21/7)


Thực hiện kế hoạch kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ đại học và cao đẳng về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Sinh viên xét tốt nghiệp đúng hạn: SV ngành Quản trị kinh doanh (Khóa 2019).

Hồ sơ gồm:

- Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ GDQP-AN (2 bản);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra (2 bản), trường hợp sinh viên tham dự thi khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu ra của Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thì ghi số quyết định đã công khai trên cổng thông tin đào tạo;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên đối với SV đại học ngành Quản trị kinh doanh (2 bản);

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài).

2. Sinh viên xét tốt nghiệp trễ hạn:SV đại học tất cả các ngành (khóa 2017, 2018) và SV cao đẳng

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ GDQP-AN (2 bản);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra (2 bản), trường hợp sinh viên tham dự thi khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu ra của Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thì ghi số quyết định đã công khai trên cổng thông tin đào tạo;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên đối với SV đại học ngành Quản trị kinh doanh (2 bản);

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài).

3. Thời gian, địa điểm nhận HS:

- Thời gian từ: 10/7/2023 - 21/7/2023

- Địa điểm tại: Phòng Đào tạo - V.A103

- Phương thức nộp: Trực tiếp hoặc Bưu điện (Tên hồ sơ: HS xét tốt nghiệp; Đơn vị nhận: Phòng Đào tạo; Địa chỉ: 470 Trần Đại Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng)

4. Danh sách các biểu mẫu:

Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp (link)

Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp (link)

- Đơn xin tạm hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm (link)

Trân trọng./.

 

Thông báo chi tiết tại đây