Thông báo về việc mở lớp Chuyên đề 4 (IT)_Học kỳ hè năm học 2022 - 2023


Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần Chuyên đề 4 (IT)_Toán trong khoa học máy tính, 2 tín chỉ, học kỳ hè năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Thời gian đăng ký: Từ 13/07/2023 đến 17/07/2023.
2. Thời gian học dự kiến: Từ 20/07/2023 đến 30/07/2023. 3. Lịch học dự kiến: Thứ 5 và thứ 6 ngày 20/07/2023 và 21/07/2023, Tiết 1->4 và tiết 6->9 tại phòng K.A112 4. Đối tượng đăng ký: các sinh viên ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu học môn chuyên đề 5. Cách thức đăng ký: sinh viên có nhu cầu học thực hiện đăng ký tại link https://forms.gle/y9E8UEyAjYYQko229
Lưu ý:  Kế hoạch triển khai lớp trên có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký lớp học.  
Trân trọng./.