Thông báo kết quả xét đủ điều kiện giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét đủ điều kiện giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024 cụ thể:

Ngành Công nghệ thông tin sinh viên xem tại File đính kèm

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính sinh viên xem tại File đính kèm

Ngành Quản trị kinh doanh sinh viên xem tại  File đính kèm

Sinh viên kiểm tra kết quả và phản hồi trước ngày 05/9/2023 (trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn)
Phòng Đào tạo./.