[TB] Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học, cảnh báo KQHT (HK2 NH22-23)


Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng xử lý kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 vào ngày 05/10/2023,

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập, học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập: Khoa KHMT; Khoa KTS&TMĐT; Khoa KTMT&ĐT; Cao đẳng

2. Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK1 NH23-24: Các khóa 2019-2022; Các khóa 2017-2018; Cao đẳng

Nếu có thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo qua email daotao@vku.udn.vn hoặc trực tiếp tại phòng V.A103 đến hết ngày 11/10/2023.

Trân trọng./.