[TB] Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023


Phòng Đào tạo thông báo về việc sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Địa điểm: Phòng Đào tạo - Khu V (A103), số điện thoại: 02363 667 113

2. Thời gian và đối tượng:

    - Thời gian: 03 ngày (11-13/10/2023)

      + Buổi sáng: 08h00 - 11h00

      + Buổi chiều: 14h00 - 16h30

    - Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 và các đợt trước chưa nhận

3. Lưu ý:

+ Sinh viên mang theo CCCD.

+ Về nhận bằng hộ: Sinh viên phải làm Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, có xác nhận của UBND cấp phường/xã hoặc phòng công chứng và người nhận hộ phải xuất trình CCCD của mình.

+ Sinh viên phải hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà trường mới được nhận bằng TN.

Vậy phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên thực hiện.

Trân trọng./.

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2023: Tại đây