Thông báo nghỉ học chiều ngày 13/10/2023


Trước tình hình mưa lớn, ngập úng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến sinh viên toàn trường nghỉ học vào chiều ngày 13/10/2023.