[Thông báo] Xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023


Thực hiện kế hoạch kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 được Hiệu trưởng phê duyệt theo Kế hoạch số 1569/KH-ĐHVH ngày 13/10/2023, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ đại học và cao đẳng về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian chính:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp: 23/10/2023 - 03/11/2023 (tại phòng Đào tạo - V. A103)

- Sinh viên phản hồi kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến): 10/11/2023

- Thông qua Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp (dự kiến): 15/11/2023

- Công bố kết quả công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (dự kiến): 20/11/2023

2. Địa điểm nhận HS:

- Địa điểm: Phòng Đào tạo - V.A103 

Phương thức nộp: Trực tiếp hoặc Bưu điện (Tên hồ sơ: HS xét tốt nghiệp; Đơn vị nhận: Phòng Đào tạo; Địa chỉ: 470 Trần Đại Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng)

 

Chi tiết đối tượng, điều kiện và hồ sơ: Xem tại đây

Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp: Tải tại đây