[Quyết định] Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học tập, Buộc thôi học (HK2 NH22-23)


Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học (theo xử lý kết quả học tập HK2 NH22-23), gồm:

1. Danh sách cảnh báo học tập: Cao đẳngĐại học

2. Danh sách bị buộc thôi học: Cao đẳngĐại học

Trân trọng./.