[Thông báo] Sinh viên chưa hoàn thành thủ tục theo quy trình đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 - 2024


Nhà trường thông báo về việc những sinh viên các khóa (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành thủ tục theo quy trình đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách trên hoàn thành thủ tục theo quy trình đăng ký khối lượng học tập trước 17h00 ngày 20/11/2023. Sau thời gian này, những sinh viên chưa hoàn thành thủ tục theo quy trình đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm 2023-2024 sẽ bị loại khỏi danh sách lớp học phần.

Nếu có thắc mắc cần giải đáp, sinh viên liên hệ các đơn vị sau để được hỗ trợ:

-         Phòng Đào tạo: liên hệ trực tiếp tại Phòng V.A.103 hoặc số điện thoại
0236 3 667 113 nếu cần giải đáp liên quan đến đăng ký khối lượng học tập;

-         Phòng Kế hoạch Tài chính: liên hệ trực tiếp tại Phòng V.A.107 hoặc số điện thoại 0236 3667 114 nếu cần giải đáp liên quan đến việc nộp học phí.

-         Phòng Công tác sinh viên: liên hệ trực tiếp tại Phòng V.A.105hoặc số điện thoại0236 3667 129 nếu cần giải đáp liên quan đến việc gia hạn học phí.

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thủ tục theo quy trình đăng ký khối lượng học tập.