Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 23-24 đối với khóa tuyển sinh 2020,2021,2022


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo về việc tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 đối với khóa tuyển sinh 2020 trình độ đại học như sau:

1.   Thời gian đăng ký:

1.1. Thời gian đăng ký: từ 15/12/23 đến 18/12/23, cụ thể như sau:1.2. Thời gian hiệu chỉnh đăng ký (bổ sung, hiệu chỉnh, rút học phần):

- Hiệu chỉnh trực tuyến: đợt 1 từ 21/12/2023 đến 22/12/2023, đợt 2 từ ngày 26/12/2023 đến ngày 27/12/2023.

- Hiệu chỉnh trực tiếp: từ 29/12/2023 đến hết ngày 28/01/2024.

1.3. Địa chỉ đăng ký: Sinh viên xem tại mục Đăng ký tín chỉ --> Phân luồng đăng ký trong hệ thống của sinh viên.

2. Thời gian học chính thức: 15/01/2024.

3. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện đăng ký

- Sinh viên cần xem kỹ Kế hoạch đào tạo Danh mục học phần triển khai cho HKII năm học 2023 - 2024 trước khi thực hiện đăng ký (SV xem tại đây).

- Sinh viên cần thực hiện đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ và tối đa 24 tín chỉ trong học kỳ (không áp dụng đối với trường hợp tổng số tín chỉ chưa tích lũy của sinh viên ít hơn khối lượng học tập tối thiểu).

- Học phần Chuyên đề 1,2,4 là có phân biệt nội dung học cho từng chuyên ngành cụ thể, sinh viên phải đăng ký đúng theo chuyên ngành học của sinh viên.

- Học phần Giáo dục thể chất là có phân biệt nội dung học, sinh viên lựa chọn một trong các nội dung để thực hiện đăng ký học. Thời gian học Giáo dục thể chất như sau: Buổi sáng từ 6h30 đến 9h00, buối chiều từ 15h00 đến 17h30.

- Sau thời gian đăng ký trực tuyến, trường hợp sinh viên có nhu cầu hỗ trợ về việc đăng ký tín chỉ (điều chỉnh lịch, đăng ký bổ sung, rút học phần), sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://portal.vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi về phòng Đào tạo từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 28/01/2024 để được hỗ trợ, các đơn xin rút học phần phải có xác nhận của Cố vấn học tập hoặc Lãnh đạo Khoa chuyên môn.

- Sinh viên tham gia Thực tập tốt nghiệp, làm Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Đồ án, Đề án môn học thực hiện các yêu cầu về thực tập, làm đồ án, đề án đúng theo kế hoạch, thông báo của Khoa chuyên môn và nhà trường.

- Các trường hợp đăng ký sai so với các quy định trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Trong quá trình đăng ký, sinh viên cần theo dõi thông báo từ phòng Đào tạo tại website https://daotao.vku.udn.vn hoặc fanpage Đào tạo để cập nhật các thông tin điều chỉnh (nếu có).

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường theo đúng thời gian quy định của phòng Kế hoạch – Tài chính mới hoàn thành quy trình đăng ký tín chỉ.