Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 học kỳ 1 năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cụ thể trong File đính kèm

Thời gian: Cả ngày 13/01/2024

Địa điểm: Khu K trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn

Phòng Đào tạo./.