[THÔNG BÁO] triệu tập sinh viên tham gia buổi định hướng chương trình hệ Kỹ sư/Cử nhân Công nghệ thông tin tăng cường Tiếng Hàn dành cho khóa tuyển sinh 2022


Thực hiện thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn và Công ty TNHH FPT Software Miền Trung về việc tài trợ học phí giảng dạy tiếng Hàn và đào tạo nguồn nhân lực cao cho ngành công nghiệp CNTT của Việt Nam và Hàn Quốc, phòng Đào tạo thông báo triệu tập sinh viên tham gia buổi định hướng chương trình hệ Kỹ sư/Cử nhân Công nghệ thông tin tăng cường Tiếng Hàn dành cho khóa tuyển sinh 2022, cụ thể như sau:

1.   Thời gian và địa điểm: lúc 14g45 thứ 4 ngày 17 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường nhà tròn khu K.

2.    Đối tượng tham gia:

         - Sinh viên ngành Công nghệ thông tin: lớp 22GIT1, 22GIT2, 22SE1, 22SE2, 22SE1B, 22SE2B đăng ký tham gia tối thiểu 30 sv/lớp. Sinh viên thực hiện điền đăng ký tại địa chỉ: https://s.pro.vn/TgV9 tới hết ngày 14/01/2024.

-  Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 có quan tâm.

3.    Quyền lợi sinh viên:

Sinh viên khi tham gia chương trình Kỹ sư/Cử nhân Công nghệ thông tin tăng cường Tiếng Hàn được tài trợ học phí các học phần tiếng Hàn; có ngay cơ hội việc làm trong kế hoạch tuyển dụng của FPT Software và được ưu tiên xét học bổng của nhà Trường, doanh nghiệp; được mở rộng cơ hội việc làm để có thể hội nhập vào các thị trường lao động trong và ngoài nước; có cơ hội học và đạt trình độ tiếng Hàn từ cấp độ Topik 3 trở lên.