[Thông báo] Đăng ký Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho Khóa 2022


Đăng ký Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho Khóa 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024; căn cứ kết luận của Hiệu trưởng về kế hoạch dự kiến triển khai Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho khóa 2022 và để kịp thời gian triển khai đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2024-2025, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo và hướng dẫn đăng ký, cụ thể:

1. Đối tượng: Sinh viên Khóa 2022 ngành Công nghệ thông tin (kỹ sư/cử nhân) các lớp 22SE, 22SEB, 22GIT.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2023

3. Nguyên tắc đăng ký:

- Chương trình chỉ áp dụng cho sinh viên Khóa 2022 ngành Công nghệ thông tin (kỹ sư/cử nhân) các lớp 22SE, 22SEB, 22GIT.

- Sinh viên đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại link google form: https://forms.gle/JVLFWRuP7xhrEuC1A

- Sinh viên đăng ký chương trình tiếng Hàn ghi đúng địa chỉ email và số điện thoại để được liên hệ nhằm đánh giá năng lực tham gia chương trình.

4. Điều kiện mở lớp

Số lượng sinh viên tối thiểu trên lớp là 30. Trường hợp ít hơn số lượng trên, Hiệu trưởng xem xét quyết định.

 

Trên đây là thông báo số về đăng ký chuyên trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho sinh viên khóa 2022./.