[Thông báo] Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp (Đợt 3 năm 2023)


Phòng Đào tạo thông báo về việc sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng đợt 3 năm 2023, như sau:

1.  Địa điểm: Phòng Đào tạo - Khu V (A103), số điện thoại: 02363 667 113

2.  Thời gian và đối tượng:

-    Thời gian: 04 ngày (26-29/02/2024)

     + Buổi sáng: 08h00 - 11h00

     + Buổi chiều: 14h00 - 16h30

-    Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 và các đợt trước chưa nhận

3. Lưu ý:

-    Sinh viên mang theo CCCD.

-    Về nhận bằng thay: Sinh viên phải làm Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, có xác nhận của UBND cấp phường/xã hoặc phòng công chứng và người nhận thay phải xuất trình CCCD của mình.

-    Sinh viên phải hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà trường (nếu có) mới được nhận bằng TN tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aN83h41FiOXYq2FLG5bdMah9IhcpaM51/edit?usp=drive_link&ouid=108033161384850517218&rtpof=true&sd=true

Vậy phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên thực hiện.

Trân trọng./.