Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2023-2024


Phòng Đào tạo Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2023-2024 sinh viên xem File đính kèm

Thời gian: từ ngày 21/6/2024 đến ngày 24/6/2024;

Địa điểm: Khu K, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Phòng Đào tạo./.