[Thông báo] Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp (Đợt 2 2024)


 

Thực hiện kế hoạch kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 đã được Hiệu trưởng phê duyệt theo Kế hoạch số 1048/KH-ĐHVH ngày 20/6/2024, phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ đại học và cao đẳng về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2024, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG

1.1. Nhóm tốt nghiệp đúng hạn

- Trình độ đại học: Quản trị kinh doanh (Khóa tuyển sinh năm 2020)

1.2. Nhóm tốt nghiệp trễ hạn

- Trình độ đại học: Tất cả các ngành từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về trước;

- Trình độ cao đẳng: Tất cả các ngành từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về trước.

2. HỒ SƠ

NHÓM

KHÓA TS

NGÀNH

HỒ SƠ RIÊNG TỪNG NHÓM

HỒ SƠ CHUNG

MẪU

Đúng hạn

2020

Quản trị kinh doanh

Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp (1 bản)

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (2 bản);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ đạt năng lực ngoại ngữ đầu ra còn thời hạn (2 bản);
(Trường hợp sinh viên tham dự thi khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu ra của Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thì ghi số quyết định đã công khai trên cổng thông tin đào tạo)

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (2 bản);
(Chỉ riêng ngành Quản trị kinh doanh)

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài)
(Ghi họ tên, ngày sinh, mã sinh viên, lớp sinh hoạt và bỏ vào túi ni-lông)

Tải phiếu

Trễ hạn

2019

Tất cả

Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp (1 bản)

Tải đơn

2018

2017

Cao đẳng

Tất cả

Tất cả

- Bản sao có chứng thực Chứng nhận Giáo dục quốc phòng - An ninh (2 bản);

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hoặc minh chứng đạt năng lực tiếng Anh đầu ra - tương đương TOEIC 300; (đối với sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin)

- 02 ảnh 3x4 (Nam: áo sơ mi, đeo caravat; Nữ: áo dài)
(Ghi họ tên, ngày sinh, mã sinh viên, lớp SH và bỏ vào túi ni-lông)

3. THỜI GIAN NHẬN (bao gồm Hồ sơ riêng + Hồ sơ chung): 24/6/2024 - 15/7/2024

4. PHƯƠNG THỨC NỘP: 

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện về Phòng Đào tạo (V.A103): 470 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (02363 667 113)

5. CÁC LƯU Ý:

- Sinh viên thuộc nhóm tốt nghiệp đúng hạn được phép làm Đơn xin hoãn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm (nếu cần) trong thời gian phòng Đào tạo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp (Đơn tại đây).

 - Các ảnh 3x4 phải được chụp trong vòng 06 tháng kể từ ngày 15/07/2024; ghi họ tên, ngày sinh, mã sinh viên, lớp sinh hoạt vào mặt sau của mỗi ảnh và được bỏ vào túi ni-lông trong.

 - Các thông tin cá nhân của sinh viên được ghi trên Phiếu xác nhận thông tin sinh viên tốt nghiệp hoặc Đơn đề nghị được xét và công nhận tốt nghiệp được xem như là thông tin chính thức để in trên bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng.

 Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo đúng yêu cầu.

 

Thông báo chi tiết tại đây

Tìm hiểu chương trình đào tạo tại đây

Tìm hiểu bảng tham chiếu năng lực ngoại ngữ tại đây